Astrid Kodde – Huisartspraktijk Huisman – Haarlem
Oude Zijlvest 41 2011 VR Haarlem Tel:023-5310693 023-5329798
Header afbeelding

Astrid Kodde

huisarts

Of u een kleine vraag of een ernstige ziekte heeft, ik doe mijn best om u te helpen op een manier die bij u past. Daarom zal ik u soms verschillende mogelijkheden om u te helpen voorleggen, waarbij we met elkaar kunnen bespreken wat u wilt. Maar als het voor uw gezondheid nodig is, kan ik ook hele expliciete adviezen of behandelingen geven.

Sinds 2007 ben ik huisarts. Daarvoor was ik tropenarts in Zambia en voltooide ik een master medische antropologie, waarin in leerde over de manier waarop mensen in verschillende (sub) culturen omgaan met ziekte en gezondheid. Sinds 2011 ben ik mij toe gaan leggen op de palliatieve zorg: zorg om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden als iemand een ziekte heeft die niet (meer) te genezen is. Het geeft mij voldoening symptomen te verlichten en mensen die geconfronteerd worden met een ernstige ziekte te steunen.

Ik werk op woensdag en donderdag in de praktijk. Op andere dagen doe ik werkzaamheden op het gebied van palliatieve zorg, onderwijs aan huisartsen of ben ik thuis bij mijn gezin met vriend, zoon en dochter.

Terug naar overzicht